18 Kasım 2018 Pazar

Vaftizci Yahya Kimdir ?


Vaftizci Yahya 


Yuhanna - Yahya - John the Baptist - Giacomo


Vaftizci Yahya'nın, Hristiyan inancında son derece önemli bir yeri vardır. Kendisini "Peygamberden de üstündür" diye tanımlayan Mesih'e göre, kadından doğanlar arasında Yuhanna'dan üstünü yoktur! Matta İnciline göre hayatı boyunca tek yediği çekirge ve yaban balı olmuştur. 


vaftizci yahya,aziz yuhanna, john the baptist,john,vaftiz sahnesi
Nea Moni Manastırı - Sakız Adası


Yuhanna, İsa'yı Ürdün (Şeria) Nehri'nde vaftiz eden ve böylece İsa Mesih'in İsrail halkına açıklanmasında aracılık eden öncü peygamber (gelecek olan İlyas) olarak kabul edilir. Vaftiz görevi ile bağlantılı olarak, kendisine "Vaftizci" unvanı verilmiştir.

Matta: İsa'nın Ürdün Irmağı'nda Vaftizi
3:16-17
.. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.vaftizci yuhanna,aziz yahya
Vaftizci Yuhanna'nın tepsi içinde sunulan kesik başı (Bu tabloyu hemen hemen Yunanistan'daki tüm Ortodoks Kiliselerinde görmeniz mümkündür.)

Vaftizci Yahya'nın Öldürülmesi
Yuhanna, kral Hirodes zamanında yaşamış ve onun yasaya aykırı olan evliliğini onaylamadığı için hapse atılmıştır. İnsanların tepkisinden korkan Hirodes başlangıçta Yuhanna'yı öldürtmekten çekinmiştir. Çünkü halk Yuhanna'yı peygamber sayıyordu. Ancak Hirodes'in karısı, içkili bir şenlikte kurduğu plan sayesinde kocasına Yuhanna'nın kafasını kestirmeyi başarır.

Matta 14:6-12
Hirodes'in doğum günü şenliği sırasında Hirodiya'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki, ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi.
Kız, annesinin kışkırtmasıyla, " Bana şimdi, bir tepsi üzerinde Vaftizci Yahya'nın başını ver" dedi. Kral buna çok üzüldüyse de, konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi, kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
Aziz Yahya Günü
24 Haziran Aziz Yahya Günü olarak kabul edilir.


İslam'da Hz. Yahya
İslam' da Hz. Yahya peygamber olarak kabul edilir. İslam inancına göre tıpkı Hristiyan inancında olduğu gibi, Vaftizci Yuhanna kısır bir anne (Elizabet) ve yaşlı bir babadan (Zekeriya) mucize eseri doğmuştur. Kuran'da Ali İmran Suresi'nde Zekeriya'ya Yahya'nın doğacağı bildirilir.
Ali İmran Suresi 38 - 41
38. O aralık Zekeriya Rabbine: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle; şüphesiz sen duayı işitensin" diye dua etti.
39. Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.."
40. Zekeriya: " Ey rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısır iken benim nasıl bir oğlum olur? Allah buyurdu ki: "Allah ne dilerse yapar."
41. Zekeriya: "Rabbim bana bir işaret ver!" der. Allah: "Senin işaretin insanlarla üç gün boyunca el-yüz işaretlerinin dışında konuşamamandır.."


Vaftizci Yahya Kimdir ?

Vaftizci Yahya  Yuhanna - Yahya - John the Baptist - Giacomo Vaftizci Yahya'nın, Hristiyan inancında son derece önemli bir y...